twitter-logo-2 facebook-art

 

Arkade-logo01

 

Allerheiligen (RK)

allerheiligen

Heiligen zijn mensen die op een bijzondere manier het voorbeeld van Jezus hebben gevolgd. Zij hebben veel goede dingen gedaan, zoals zorgen voor de armen of de melaatsen. En nu zijn deze heiligen weer een voorbeeld voor ons. Er zijn hele bekende heiligen, die bijna iedereen wel kent: Franciscus, Sint Maarten of Sint Nicolaas.

Feest- of gedenkdag

Elke heilige heeft een eigen feestdag of gedenkdag. Meestal is dat de dag waarop hij of zij gestorven is. Het lijkt een beetje raar om dat een feestdag te noemen. Maar katholieken zien de sterfdag van iemand ook als de dag dat je als het ware opnieuw geboren wordt, maar dan in de hemel.

Allerheiligen
Op de feestdag van Allerheiligen gedenken wij alle heiligen en vooral al die heiligen die geen eigen feestdag hebben en die niet officieel heilig verklaard zijn. Het wordt gevierd op 1 november. Er zijn wel duizenden heiligen in de katholieke kerk.