twitter-logo-2 facebook-art

 

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

mensen-BouvaJessicanaam: Jessica Bouva

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

expertise: visie en missie, diversiteit en dialoog, wereldreligies (islam)

e-mail: j.bouva@arkade.nl

In mijn werk maak ik me sterk voor het erkennen van de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit binnen een school(organisatie). De diversiteit zit in onze samenleving en daarmee in het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat kinderen al vroeg weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Op deze manier leren we samen te leven.
Ik begeleid scholen bij missie- en visievraagstukken. Ik laat schoolbesturen en scholen onderzoeken wie zij zijn en waar ze voor staan. En hoe hun waarden tot uitdrukking komen in de praktijk. Deze visie- en missietrajecten hebben vooral effect als je meerdere lagen in een organisatie betrekt: bovenschoolse managers, directeuren, leerkrachten, ouders en leerlingen. Samen maken zij het onderwijs.
Ik zet graag verrassende en actieve werkvormen in. Bijvoorbeeld bij een viering van een feestdag of bij een teambijeenkomst. Zo komen identiteitsvraagstukken tot leven.

 


Diversiteit bespreekbaar maken in de klas’

 

 

< TERUG