twitter-logo-2 facebook-art

 

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Kees Katnaam: Kees Kat

functie: Directeur

expertise: Management, coaching en strategie 

e-mail: k.kat@arkade.nl

Veel onderwijsprofessionals vragen zich af welke kant ze op willen met hun onderwijs. Ik vind het boeiend om hun keuzes te verbinden met inzichten uit de pedagogiek, theologie of religiewetenschap. Dat scherpt aan, verdiept en relativeert. Daarbij denk ik graag op bestuursniveau mee over de doorwerking ervan naar de klas.
Ik ben ook altijd op zoek naar partijen met wie we kunnen samenwerken. Het is een van mijn kwaliteiten om medestanders vinden voor een goed idee en de benodigde fondsen te werven.
Het is een voorrecht om leiding te geven aan een team met bevlogen professionals. Op tal van manieren maak ik ruimte om het reflecteren en leren binnen Arkade te stimuleren. Met als doel: het verder uitbouwen en verbeteren van onze diensten aan bestaande en nieuwe klanten.

 

Ruimte voor zingeving in het onderwijs.’

 

< TERUG