twitter-logo-2 facebook-art

 

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Marc Wopereisnaam: Marc Wopereis

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing, freelancer bij Arkade

expertise: Visie en missie, fusietrajecten en coaching

e-mail: m.wopereis@arkade.nl

Voor mij is het bijzonder belangrijk dat mensen – kinderen, leerkrachten, teams en directies – de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Ruimte om creatief te denken en te handelen. Ruimte om zich te ontwikkelen in brede zin. Daar hoort ook spirituele en levensbeschouwelijke ontwikkeling bij. Die ontwikkeling vindt meestal plaats door kritisch te reflecteren, samen met anderen. Ik ben dus een groot pleitbezorger van het filosoferen met kinderen.
Ik help mijn klanten bij missie- en visietrajecten: in een meerjarig traject heb ik de scholen van PCC en SAKS-SKB in de regio Alkmaar geholpen bij het benoemen van zes kernwaarden voor hun identiteit. De scholen van Penta in Hoorn zijn met onze ondersteuning op weg naar een sterk verhaal over hun levensbeschouwelijke identiteit.
Mijn inspiratie vind ik in de Bijbel, bij de verhalen van Jezus en in de kerkgemeenschap waar ik kom. Maar ook bij een gedicht van Judith Herzberg: “Er is nog zomer en genoeg / wat zou het loodzwaar tillen zijn / wat een gezwoeg / als iedereen niet iedereen ter wille was / als iedereen niet iedereen op handen droeg.”

 

‘Ruimte om kritisch te reflecteren, samen met anderen.’

 

< TERUG